Goede doel

Alzheimer Liga Vlaanderen

Dat mensen met dementie vergeetachtig zijn, weet iedereen. Maar dat ze zich vaak vergeten voelen, weten veel minder mensen. 1 op 5 mensen krijgt dementie. Voor vrouwen is het cijfer zelfs 1 op 3. Dat maakt dat zo’n 200.000 mensen in ons land dementie hebben, en de cijfers blijven stijgen.  Door de taboesfeer die nog heerst rond dementie, voelt de meerderheid van deze mensen zich geïsoleerd of niet begrepen. Alzheimer Liga Vlaanderen ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden.

Alzheimer Liga Vlaanderen is een belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor personen met alle vormen van dementie, jongdementie, mantelzorgers, familieleden en –groepen. Voor Alzheimer Liga Vlaanderen staan respect voor de persoon met alle vormen van dementie en jongdementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop.

Ervaring en kennis zijn het uitgangspunt om elkaar te steunen en om de levenskwaliteit te bevorderen.

Missie en doelstellingen:

Alzheimer Liga Vlaanderen heeft als doel personen met alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met dementie om samen dementie draagbaar te maken.

Alzheimer Liga Vlaanderen neemt hiervoor onder meer de volgende initiatieven:

  • Het oprichten en blijvend ondersteunen van FG in alle Vlaamse provincies.
  • De Liga informeert en ondersteunt personen met (jong)dementie, mantelzorgers en familie(groepen) door lotgenotencontact, aangepaste informatie, een gratis luister- en infolijn (0800 15 225), vormingen, ontmoetings- en studiedagen. We delen met jou graag onze kennis én ervaring. Zodat je met een gerust gemoed je weg vindt in de informatiestroom die op je afkomt.
  • Het stimuleren van initiatieven voor het uitwisselen van kennis en ervaring tussen allen die zorg opnemen rond (jong)dementie, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en studiedagen over (jong)dementie én het op touw zetten van activiteiten voor de Werelddag Dementie.
  • Het sensibiliseren van het brede publiek en beleidsmakers over (jong)dementie, de gevolgen voor mens en maatschappij en het bestrijden van taboes door onder meer het bevorderen van genuanceerde beeldvorming. De Liga oefent belangenbehartiging uit en bevordert een menswaardige visie rond dementie met als doel een samenhangend beleid (politiek, welzijn, wetenschap, gezondheid …) en een overzichtelijk aanbod van formele en informele zorg. Wij hebben hiervoor dan ook twee werkgroepen opgericht om de stem te zijn binnen onze samenlevingen om de belangen van personen met dementie en hun mantelzorgers te vertalen richting media, beleid, onderzoek, onderwijs en projectwerk.
  • Het stimuleren van (psychosociaal) wetenschappelijk onderzoek en het informeren hierover.
  • Bij Alzheimer Liga Vlaanderen begrijpen we het belang van beweging, sociaal contact en samenhorigheid voor mensen met dementie. Daarom hebben we verschillende initiatieven gelanceerd om sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van een dementievriendelijke omgeving. Zo gaan we in 2024 een samenwerking aan met de Pro League waarin de vlaamse voetbal clubs zich engageren voor verschillende iniatieven om bij te dragen aan een dementievriendelijk sporten & supporteren in onze samenleving.